Twitter
Tweet
+36 20 3445 284
vevoszolgalat@ruhasdoboz.hu

Törzsvásárlói pontrendszer

A weboldalunkon történő regisztrációval automatikusan - vásárlás, illetve további nyilatkozat vagy cselekmény nélkül - csatlakozol törzsvásárlói programunkhoz. A regisztrációval automatikusan elfogadod a törzsvásárlói program általános részvételi feltételeit.

A törzsvásárlói tagsággal valamennyi termék vásárlása után értékes jutalompontokat gyűjthetsz, amelyeket a következő vásárlások alkalmával kedvezményre válthatsz.

 

A jutalompont számítás módja:

Alapesetben minden megkezdett 1000 Ft vásárlás után 10 pontot írunk jóvá. Akciós jelleggel a pont jóváírás feltételeit egyoldalúan módosíthatjuk, erről információt a főoldalon vagy az egyes termékek leírásánál találsz, illetve a hírlevélben értesülhetsz róla.
Az aktuálisan rendelkezésedre álló pontok összege a személyes adataidnál megtekinthető.

Vásárlás esetén lehetőséged van a korábban összegyűjtött pontok beváltására, amit a rendszer kedvezmény formájában biztosít.

 

Jutalompont beváltás módja: minden 1 pont = 1 Ft.

A kedvezmény minden esetben a számla szállítási költség nélküli végösszegéből kerül levonásra. A gyűjtött pontokat a szállítási költség csökkentésére nem használhatod fel.

A pontok nem évülnek el, a regisztrációd érvényességéig bármikor beválthatod őket.

A gyűjtött pontok csak és kizárólag kedvezmény igénybevételére használhatók fel, készpénzre nem átválthatók.

A pontjaidat más regisztrált klubtagnak nem adhatod át és más regisztrált klubtagok pontjaival nem vonhatod össze.

 

 

A Ruhásdoboz Törzsvásárlói program részvételi feltételei:

 

A program törzsvásárlója lehet bármely természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes személy szülője, vagy gondviselője írásbeli hozzájárulásával válhat a program törzsvásárlójává. Cselekvőképtelen személy, továbbá jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve természetes személyeken kívüli egyéb személyek, vagy szervek nem vehetnek részt a programban.


A Ruhásdoboz törzsvásárlói programba történő jelentkezés módja: a Ruhásdoboz webáruházban történő sikeres regisztráció.
A weboldalon történő regisztrációval a törzsvásárló elfogadja a Ruhásdoboz Törzsvásárlói program részvételi feltételeit, valamint annak későbbi módosításait.
A regisztráció során megadott adatokban bekövetkezett változás esetén a törzsvásárló köteles adatait módosítani a Ruhásdoboz webáruház oldalán kezelt adatlapján.

 

A Törzsvásárlói regisztrációval a Ruhásdoboz webáruház törzsvásárlói tagja kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait valamint a törzsvásárlói tranzakcióinak adatait a Ruhásdoboz Kft. saját üzleti tevékenysége érdekében kezelje és feldolgozza, továbbá a törzsvásárlót írásbeli információkkal, ajánlatokkal megkeresse. A Ruhásdoboz Kft. kijelenti, hogy az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja. A törzsvásárlói tagok adatait és a tranzakciós adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli és dolgozza fel. A Ruhásdoboz Kft. által megvalósított adatkezelés és -feldolgozás célja (i) a törzsvásárlói program működtetése; (ii) a törzsvásárlók és a Ruhásdoboz Kft., illetve utóbbi szerződéses partnerei közötti kapcsolat koordinálása, illetve (iii) információnyújtás a törzsvásárlók részére a programról, valamint a program, és a Ruhásdoboz Kft. által közvetített üzleti lehetőségekről, valamint (iv) közreműködés a pontreklamációs ügyek rendezésében. Az adatkezelés és -feldolgozás további célja a törzsvásárlók vásárlási (szolgáltatás-igénybevételi) szokásainak - a törzsvásárlók igényeinek tökéletesebb kiszolgálása érdekében történő - kiértékelése, a törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása a Ruhásdoboz Kft. által bevezetett új üzleti lehetőségekről, valamint a törzsvásárlók hűségének növelése a program iránt. A törzsvásárló jogosult az adatkezelési hozzájárulását a Ruhásdoboz Kft.-hez intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni. Amennyiben a törzsvásárló az adatkezelési hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy az lehetetlenné teszi az általa lebonyolított ponttranzakciók begyűjtését, nyilvántartását, elszámolását, vagy egyéb, a programhoz kapcsolódó jogok érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a programban való részvétel és a regisztráció felmondását jelenti a törzsvásárló részéről. A Ruhásdoboz Kft. a törzsvásárlókkal szemben felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén.

 

A Ruhásdoboz webáruházban történő minden egyes vásárlás alkalmával törzsvásárlói pontok kerülnek jóváírásra. Minden megkezdett 1000 Ft vásárlási összeg után alapesetben 10 törzsvásárlói pont kerül jóváírásra. A Ruhásdoboz webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy akciós jelleggel a törzsvásárlói pontok jóváírásának módján egyoldalúan változtasson vagy bizonyos termékek esetén további pontokat írjon jóvá. A mindenkori érvényes akciós pontjóváírási szabályokról a weboldal üzemeltetője a főoldalon, a plusz pontos termékek leírásánál és az aktuális hírlevelekben ad tájékoztatást.

 

Az aktuális törzsvásárlói pontegyenleg a vásárlói személyes adataim oldalon bármikor megtekinthető. Egy adott megrendelés után járó pontok jóváírása a futárszolgálat általi sikeres kézbesítés után történik meg. Amennyiben a pontok jóváírása során valamilyen okból nem a megfelelő pontszám kerül regisztrálásra, a törzsvásárlónak azt email vagy telefon útján azonnal jeleznie kell a weboldal üzemeltetője felé a vevoszolgalat@ruhasdoboz.hu e-mail címen vagy a +3620-350-5508-as telefonszámon.

 

A gyűjtött pontok csak és kizárólag kedvezmény igénybevételére használhatók fel, készpénzre nem átválthatók.
Vásárláskor, ha pontbeváltás történik, 1 pont 1 Forint árengedménynek felel meg. Egy vásárlás alkalmával a vásárolt érték legfeljebb 70%-a fizethető törzsvásárlói pontokkal, az ezen felüli összeget a törzsvásárló köteles pénzben megfizetni.
A pontbeváltás során vásárolt termékek után járó pontok ugyanúgy jóváírásra kerülnek, mint ha nem pontbeváltással fizetne a törzsvásárló.
A gyűjtött pontok más regisztrált tagnak nem átadhatók és más regisztrált tagok pontjaival nem összevonhatók.
A kedvezmény minden esetben a számla szállítási költség nélküli végösszegéből kerül levonásra. A gyűjtött pontok a szállítási költség csökkentésére nem használhatók fel.

Termék visszavétele esetén, ha a vásárláskor pontbeszámítás történt, a vevő kártalanítása részben pontokkal történik, és a visszavett termék(ek) után a vásárláskor kapott pontok visszavonásra kerülnek.

 

A Ruhásdoboz Kft. jogosult a törzsvásárlónak a programban való részvételét azonnali hatállyal megszüntetni, ha neki felróható okból igazoltan hamis adatokat közöl a regisztráció során. Fenti esetben a Ruhásdoboz Kft. mentesül a törzsvásárlónak a megszüntetés időpontjában meglévő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól.


A törzsvásárlónak jogában áll regisztrációját és a törzsvásárlói programban való részvételét egyoldalúan azonnali hatállyal bármikor megszüntetni, amelyet írásos formában a vevoszolgalat@ruhasdoboz.hu e-mail címre írt levélben tehet meg. A regisztráció megszűnése a Ruhásdoboz Kft.-hez való beérkezéssel hatályosul. A törzsvásárlói programról való lejelentkezéssel a webáruházban történt regisztráció is megszűnik.

 

A Ruhásdoboz Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció bármilyen okból történő megszűnése esetén a korábban gyűjtött pontokat törölje rendszeréből.

 

A Ruhásdoboz Kft törzsvásárlói pontgyűjtő programja határozatlan időtartamú.

 

A Ruhásdoboz Kft. jogosult a törzsvásárlói programot megszüntetni vagy a pontgyűjtés módját és feltételeit saját hatáskörben bármikor egyoldalúan megváltoztatni a törzsvásárlók 30 nappal korábbi értesítésével, amely írásos levél (e-mail) formájában a regisztráció során megadott email címre történik.
A törzsvásárlói program megszűnése esetén az értesítés kiküldésétől kezdve a pontok kibocsátása megszűnik, a korábban megszerzett pontok beváltására 30 napig van lehetőség. A 30 nap leteltével az addig be nem váltott pontok megszűnnek, a továbbiakban a program megszűnéséből és a be nem váltott pontokból eredő igényérvényesítésre nincs mód.


A Ruhásdoboz kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Ruhásdoboz Törzsvásárlói program jelen részvételi feltételeit egyoldalúan módosítsa azzal a feltétellel, hogy az esetleges változás(ok)ról a törzsvásárlókat írásos formában, e-mail útján tájékoztatja.

 

A Ruhásdoboz Kft. nem felel a törzsvásárlókat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő. A törzsvásárlói pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) - amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik - a törzsvásárlókat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként a Ruhásdoboz Kft-t jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a törzsvásárlókra.


A Ruhásdoboz Kft. bármilyen okból történő megszűnése esetén a törzsvásárlói pontok automatikusan törlődnek a rendszerből, ebből eredendően kártérítés nem igényelhető.


Az informatikai rendszer és az adatkapcsolat esetén fellépő hiba a Ruhásdoboz Kft-nek fel nem róható helyzetnek minősül, így abból eredően vele szemben igényt érvényesíteni nem lehet.


A Ruhásdoboz Kft. nem ellenőrzi, hogy a törzsvásárlók által a regisztráció során vagy egyéb módon közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e; az ebből eredő esetleges visszaélések/igények miatt a Ruhásdoboz Kft-vel szemben minden jogi út kizárva.


A Ruhásdoboz Kft. jogosult a weboldal üzemeltetését egyoldalúan karbantartás, vagy egyéb ok miatt szüneteltetni, melyről lehetőség szerint előzetesen a weboldalon köteles a felhasználókat értesíteni. A szüneteltetésből eredő esetleges igényekkel összefüggésben a Ruhásdoboz Kft. felelősséget nem vállal.


A Ruhásdoboz Kft. jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt pontokat a törzsvásárlótól előzetesen írásos értesítés és indoklás mellett visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból kifolyólag tévesen levont pontokat a törzsvásárló részére utólagosan jóváírni. A Ruhásdoboz Kft-nek az előző mondatban foglalt joga illetve kötelezettsége a hiba bekövetkezése napjától számított egy éven belül évül el.

 

Ruhásdoboz Kft.
2053 Herceghalom, Pillangó köz 3.
Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, Cg. 13-09-135184
adószám: 12426054-2-13
e-mail cím: vevoszolgalat@ruhasdoboz.hu